Update Corona-virus

geplaatst op : 01-06-2020 onder de categorie : Algemeen

COVID-19 Richtlijn Touringcarvervoer

Door de pers- en mediaberichten van de afgelopen dagen vinden wij het noodzakelijk u als klant duidelijk te informeren.

Voor touringcarbedrijven is de 1,5 meter afstand uit de noodverordening bepalend. Daar komt bij dat in dezelfde noodverordening van juni ook een groepsgrootte van meer dan 30 personen verboden is. Het overtreden van de bepalingen kan in theorie een hoge boete opleveren. Voor 50- persoons touringcars betekend dit dat er maximaal 12 passagiers mogen plaatsnemen. In Nederland staat sinds medio maart 90% van de gezamenlijk 4000 touringcars door Corona stil en is gebleken dat vrijwel niemand voor een besloten groep van 50 passagiers 5 bussen neemt.

BVN (Bus Vervoer Nederland), onderdeel van KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) de brancheorganisatie voor onze sector besloten busvervoer heeft op verzoek van de overheid nieuwe richtlijnen opgesteld in samenwerking met de vakbonden CNV en FNV. De “COVID-19 Richtlijn Touringcarvervoer” is een zorgvuldige vertaling van het overheidsbeleid en is mede gebaseerd op de bepalingen uit het OV-protocol. Een mooie stap om van 12 naar maximaal 30 (en daarna weer eventueel naar 50) passagiers per touringcar te gaan. Gebruik van mondkapjes is verplicht en passagiers moeten vooraf schriftelijk een verklaring afleggen dat ze gezond zijn. De richtlijn is daarmee zelfs strenger dan de regels die gelden voor het openbaar vervoer.

Onlangs heeft BVN deze versoepelende richtlijn aangeboden aan Ministerie, ILT en Politie. Inmiddels is bekend dat de veiligheidsregio’s alleen handhaven op de noodverordening en geen waarde hechten aan de aangeboden richtlijn van BVN. Een teleurstellend bericht voor onze branche. BVN blijft in contact met politie en het ministerie om het belang en de redelijkheid van deze versoepelende richtlijn onder de aandacht te brengen.

De gewenste versoepeling van het maximaal aantal passagiers is dus officieel nog niet toegestaan.

We realiseren ons dat deze onduidelijkheid zeer frustrerend is. Temeer omdat in sommige andere sectoren meer mogelijk lijkt te zijn zonder handhaving. Denk bijvoorbeeld aan de luchtvaart. Onze branche probeert er de komende tijd alles aan te doen om de onduidelijkheden weg te nemen.

Tot die tijd hopen wij dat u als klant het vertrouwen behoudt in het reizen per touringcar en dat wij snel onze klanten weer met redelijke passagiersaantallen mogen vervoeren. We hopen dat de overheid op basis van adviezen van het RIVM, op korte termijn zal besluiten om over te gaan tot een verantwoorde en werkbare versoepeling voor de touringcarbranche.

Copyright © 2020 Lindetours Voerendaal BV | Disclaimer